Menü

Eğitim Araştırmalar ve Yayın Komisyonu

Eğitim Araştırmalar ve Yayın Komisyonu

Derneğin faaliyet alanına giren konularda eğitimler planlanması ve organize edilmesi ile dergi, broşür, kitapçık, basılı rapor gibi yayınların hazırlanması sürecini koordine etmekle sorumludur.